Cantabou 39

Com ja sabeu, la revista Cantabou digital vol ser un mitjà de divulgació d’experiències innovadores i bones pràctiques del món educatiu que publicam cada any a final de curs. Un dels principals objectius que ens plantejam és promoure la difusió i intercanvi d’experiències per tal de donar visibilitat i reconeixement a la feina que es fa als centres.

Amb aquesta finalitat aquest mes de juny hem celebrat les Jornades de bones pràctiques i les Jornades d’Aprenentatge cooperatiu Cooperam, la qual cosa ha possibilitat la presentació d‘experiències innovadores de gran valor. És per això que volem dedicar el nou número de la revista Cantabou digital a totes les experiències presentades a les jornades.


Les Jornades Intercanvi de Bones Pràctiques se celebraren el passat 1 i 2 de juny al CEP d’Inca i es presentaren 6 experiències d’educació infantil, 7 d’educació primària i 6 d’ESO i CEPA. Podeu consultar-les a aquest enllaç.A les Jornades Cooperam, varen tenir lloc al CEIP son Quint a Palma el passat 8 i 9 de juny,  els centres que han iniciat la implementació de l’aprenentatge cooperatiu compartiren les seves experiències: 2 d’educació infantil, 2 d’educació primària, 2 d’ICAPE i 2 d’ESO. També podreu consultar la presentació de Mila Naranjo L’avaluació en contextos d’Aprenentatge cooperatiu.

Reiteram novament el nostre agraïment als participants pels seus esforços i dedicació. Gràcies a ells no només hem pogut conèixer bones pràctiques sinó que també han possibilitat la creació de comunitat que comparteix coneixement i reflexiona sobre la pràctica.