Presentació de la revista digital Cantabou


Des del CEP d’Inca us donam la benvinguda i animam a totes les persones interessades en la docència a donar a conèixer el seu treball a la revista Cantabou digital.

Aquesta publicació constitueix un vehicle per difondre investigacions i experiències que provenen del món educatiu i, en moltes ocasions, de dins les aules dels nostres centres. D’aquesta manera aquesta revista pretén ser una font de recursos de consulta per als diferents sectors del món educatiu, i també un reconeixement a la tasca innovadora que es realitza i que malauradament en moltes ocasions es desconeix.

Cantabou és una publicació anual on hi tenen cabuda articles de totes les especialitats i etapes educatives. Entre els objectius que ens mouen a crear aquesta publicació podem destacar els següents:
  1. Reconèixer i valorar la tasca dels docents. 
  2. Donar a conèixer experiències innovadores i bones pràctiques educatives. 
  3. Afavorir el canvi metodològic a les aules.
  4. Fomentar una actitud de reflexió sobre la pràctica docent.
  5. Compartir coneixement.
  6. Proporcionar informació i models útils als docents.
  7. Crear un espai d’intercanvi d’experiències.

Però, sens dubte, l’objectiu final i clau és proporcionar un espai de bones pràctiques i d’experiències docents que es realitzen a les aules i reconèixer la valuosa tasca d’aquests professionals.

l'Equip del CEP d’Inca