Diàleg entre iguals a l'aula: Eina per a la construcció del coneixement matemàtic

Xavier Vilella Miró


“El que caracteritza la vida en societat no és tant callar i obeir, com participar, i la primera
forma de participació és la paraula, el diàleg i les decisions que dell se’n desprenen”
Paulo Freire


Ah, és clar, ara ho veig!”

Ara ho veu, abans no ho veia. Quan aquesta afirmació, veritable declaració pública d’haver
arribat a un punt final en la comprensió, apareix de forma espontània a l’aula de
matemàtiques, enmig d’un diàleg entre alumnes (o amb el professor o professora), acostuma a indicar que algun aspecte del coneixement matemàtic ha trobat on col·locar-se en la xarxa de coneixement dun alumne, ha passat de ser informació a coneixement. Si s’han establert les connexions entre el nou coneixement i els coneixements previs dels que disposava l’alumne, la xarxa personal, s’està construint coneixement matemàtic.

En una entrevista vaig escoltar Jorge Wagensberg dir que un bon educador és, sobretot, un bon provdor d’esmuls. Cal que ens preguntem: quina mena d’estímuls hem de proveir a l’aula de matemàtiques? I per obtenir quins resultats?

El diàleg entre iguals que condueix a la construcció de coneixement matemàtic acostuma a donar-se de forma espontània per part de l‘alumnat si es troba en la situació adient. El paper del professorat no és conduir l’alumnat per un diàleg previst -programat prèviament pel professor- sinó afavorir que flueixi allò que es troba a l’interior del cap de l’alumne, en una interacció que mai no podrem saber del tot cert per on anirà i on acabarà. Aquí està l’oportunitat i la fortalesa i, alhora, la feblesa del mètode dialògic. Per tant, cald mesurar amb molta cura la intervenció del professor perquè, a destemps, pot tallar la riquesa i la creativitat de l’alumnat. En canvi, una intervenció oportuna pot conduir (o reconduir) el dleg entre iguals cap a la desitjada construcció del coneixement matemàtic.


Condicions per a un diàleg constructiu a laula
El primer que cal fer és preparar una bona proposta de tasca, enriquida1  des del punt de vista del desenvolupament de les competències matemàtiques, que contingui repte matemàtic (Burgos i altres, 2006).

També cal establir de comú acord amb lalumnat les condicions que permetin un debat que porti a construir col·lectivament coneixement matemàtic.

Aquestes condicions són:

-      A la classe de matemàtiques només parla una persona, sigui el professor o sigui un alumne. Quan una persona parla, les altres escoltem.1  Les caractestiques d’aquesta mena de tasques riques es poden trobar a larticle La participación en
el aula de mateticas, esmentat a la bibliografía.


-      Si qualsevol de nosaltres vol dir alguna cosa (perquè no es d’acord amb qui ha parlat, perquè vol demanar un aclariment, perquè vol ampliar el que sha dit...), aixeca la mà i espera que se li concedeixi la paraula.
-      Quan escoltem una persona que parla reflexionem sobre le que diu: no estem
esperant a que acabi per dir la nostra sinó que intentem esbrinar si el que s’ha dit fa innecessària la nostra intervenció, o podem lligar el que volem dir amb el ens ha precedit, o bé contradirem algun dels arguments escoltats.
-      Quan una persona surt a la pissarra i exposa el que pensa escrivint, operant,
argumentant davant de tota la classe, deixarem que acabi d’exposar la seva opin i, si no hi estem d’acord, aixecarem la mà: serà lalumne que ha sortit qui donarà la
paraula a un company o companya, escoltarà el que li ha de dir, i mostrarà el seu acord
o el seu desacord amb ell o ella. Llavors podrà donar la paraula a un altre company o companya.
-      En el moment que s’arribi a un acord, s’acabarà el debat.

Aquestes condicions s’ha d’intentar negociar-les amb l’alumnat. Per exemple, una bona manera de fer-ho és plantejar el tema a la classe i esperar (de forma conduïda, si cal) que ells i elles vagin plantejant-les perquè les vegin molt raonables.


Primer exemple: La fracció que més sacosta a 0

 
Treballant les fraccions a 1r d’ESO.

Professor: Escriu fraccions pròximes a 0

Alumnes van dient 1/10, 1/30, 1/1 milió ...

Nil: La fracc més pròxima a zero és 1/, oi, Xavier?

Alguns companys li demanen explicacions, surt a la pissarra i fa una representació. Primer dibuixa una recta, marca 0 i 1, i en fa meitats i terços, i diu:

Nil: ”Si anem dividint per nombres cada vegada més grans, ens acostem a zero; la fracció que el denominador més gran serà dividida per infinit i per tant, la més pròxima zero

és 1/

Discutim si és una fracció, quina mena de nombres hi ha en el numerador i en el denominador,
i si l’infinit, tot i disposar dun símbol, és un nombre o no.

L’ensenyament de les matemàtiques en un aula determina l’aprenentatge que shi pot produir.
Si el que pretenem és que l’alumnat construeixi coneixement matemàtic, cald ensenyar
duna determinada manera, ben diferent de la manera com ensenyarem si el que volem és que
hi hagi reproducció del que el professor o professora presenta.

Si el que volem és que el nou coneixement matemàtic es relacioni amb coherència amb el que ja sap l’alumne, permetent que d’aquesta manera es reestructurin el seus esquemes mentals, caldrà que plantegem una situació que ho faciliti.


Aquestes situacions es basaran en l’activitat de l’alumnat, però això no vol dir necessàriament activitat manipulativa o exploratória compulsiva, sinó més aviat activitat interna, basada en les connexions i les reflexions. La interacció entre alumnes i entre professor i alumnes és una de les formes més indicades de promoure aquestes connexions i reflexions.


El paper del professor és actiu i significatiu
La intervenció del professor o professora durant el debat és un punt molt important: com ja he dit abans, cal tobar el moment adequat per intervenir, si és que cal fer-ho. Des del punt de
vista del que es vol aconseguir en aquesta proposta que presento, el fet  que un alumne cometi un error en una argumentació, per exemple, no implica necessàriament que el professor hagi de rectificar-lo immediatament. Ben al contrari, el que interessa és veure si alguna persona de la classe se n’adona i intervé per entrar en debat o per comunicar la seva
opinió. No aconseguirem desenvolupar lesperit crític ni les opinions personals en l’alumnat, de les que parla Skovmose (1994), si no els deixem equivocar-se i rectificar gràcies al debat ente iguals.

Al final dels debats, al final de la sessió de classe, o quan ho cregui oportú el professor, convé fer una intervenció que reculli el que ha passat, el que ha sortit en forma darguments, el que s’ha conclòs, i estructurar el coneixement adquirit. Si cal, és en aquesta intervenció on el professor pot arrodonir el debat i els seus resultats, omplir els buits que encara hagin quedat. Aquesta intervenció del professor quedarà lluny de la tradicional classe magistral perquè es produeix després del debat, el que afavoreix que l’alumnat pugui trobar amb més facilitat els punts d’enllaç entre el seu pensament i les idees que presenta -que completa- el professor.

Durant el debat, cal anar prenent nota del que cada alumne ens es mostrant: la construcció del coneixement matemàtic i el desenvolupament de les competències no es pot veure de forma directa, cal observar-lo en les intervencions de tota mena que es van produint a l’aula. També en les produccions escrites (quaderns d’aula, apunts, treballs, exàmens).

Però les anotacions d’aquests debats són una eina fonamental per a l’avaluació. En aquest article no podré desenvolupar més aquest aspecte, pe puc assegurar que el desenvolupament de les habilitats del professorat per fer anotacions d’aquesta mena durant les classes de matemàtiques és un objectiu constant en les meves sessions de formació del professorat.


El diàleg que ens porta més enllà del que havíem previst
No és gens estrany que un debat ente iguals a classe vagi molt més enllà del contingut que el professor pensava donar. Aquesta és una situació que pot resultar complicada pel professor o professora, perquè anem justos de temps, no volem allargar-nos massa en un tema determinat, tenim programats uns continguts per a determinades hores, etc. La veritat és que aquest problema no una resposta única perquè penso que depèn de cada cas. En molts casos que jo he viscut, el debat mha mostrat nous camins per ensenyar un contingut, o bé algunes causes de les dificultats que representa l’aprenentatge d’un contingut per a alguns alumnes, o bé he vist clar que el sostre del que podia donar era més alt del que em pensava.


En el segon exemple que presento a continuació es pot observar,entre d’altres aspectes, com alumnes de 2n d’ESO poden anar molt més lluny del que ens indica el currículum oficial de la ESO.

Per tant, el que aconsello és que el professor o professora decideixi en cada cas el que cregui més oportú, tenint en compte les possibilitats que el debat en tre iguals ens pot oferir.


Segon exemple: Duplicar la longitud dels costats d’un quadrat
2n d’ESO. Primer tema del curs, primer dia de classe.

Professor:Pensa en un quadrat, imagina-te’l. Ara, dobla la longitud dels seus costats, conservant la forma quadrada. Te’ls imagines doblats? Val, ara pensa: si a l’àrea del quadrat que has pensat inicialment li donem el valor d1, quina àrea té el quadrat de costats doblats?

El professor anota les propostes de resultat a la pissarra i invita a que cada resultat sigui defensat per una persona de la clase:


 
    ria: “1”
    Pep: “2”
    Marina:8
    Hajar: 4
    Andy: “0,5

La ria (proposta de resultat 1) surt a la pissarra i dibuixa un quadrat:

Seguidament, a lordre Dobla els seus costats” dibuixa això:

 
I diu: He doblat els costats, ara n’hi ha 8, i l’àrea segueix essent 1

La Mariona li explica:El que has fet és tallar els costats per la meitat, però no tens 8 costats,
en tens 4 com abans i no són més llargs

La ria ho ha comprés de seguida: “És veritat! Això no és doblar els costats. No és 1


 
Surt en Pep, que ha proposat el resultat 2. Dibuixa un quadrat. Seguidament, dobla els seus costats”, dibuixant això:

Pep: Ui, no, no és un quadrat, mhe equivocat, és 4

Llavors dibuixa les nies disconnues i escriu els nombres.
La Marina, que pensava defensar el resultat 8, demana la paraula per rectificar abans de sortir a la pissarra i explica que havia doblat el nombre de costats, no la llargària. Hajar, que havia de defensar el valor 4, afirma que ja ho ha fet en Pep.

Queda l’Andy, que defensa el valor 0,5. Em crida fortament l’atenció aquest resultat. La seva argumentació és la següent:

L’Andy surt a la pissarra i dibuixa un quadrat. Quan ha de doblar els costats doblega els costats
cap a dins, i afirma, coherentment amb aquesta interpretació de lenunciat, que:


-      La figura que li dóna és un quadrat
-      La seva área és ara la meitat de la inicial: 0,5

En Manel li critica aquesta interpretació: Això que has fet és doblegar les puntes, el que
havies de fer era doblar la longitud dels costats

L’Andy admet la crítica, però diu que és un quadrat i el resultat és correcte però no per aquest problema. El professor assenyala que dins de la seva interpretació el que afirma és correcte, encara que no era el que esperava de la interpretació de l’enunciat.

La seència de classe segueix així:

Professor: Què passaria amb l’àrea si tripliquem la llargària dels costats?Mariona: Serà 6
Robert: No, se 12” Irene: Serà 9
Josep: “12 no pot ser, tornes a triplicar el número de costats”

Robert: 6 tampoc no és, perquè nhi caben més, surt a la pissarra i dibuixa:Assentiment general, ningú demana cap aclariment. Seguim amb la petita investigació.

Professor: I si quadrupliquem els costats?

Diversos alumnes: “16. Bona part de la classe dóna l’aprovació afirmant movent el cap amunt i avall.

Professor: I si quintupliquem els costats?Molts alumnes: “25
Professor:Prepareu una taula amb els valors d’increment de costat i el seu corresponent
increment d’àrea”

El que surt s’assembla a això:


costat     àrea


2
4


3
9


4
16


5
25


Professor: Mireu de descobrir-hi algun patró (els patrons s’han treballat a primer d’ESO
especialment amb els projectes matemàtics)

Josep: El primer surt sumant 2 i 2, però el segon noMarina:Multiplicant surten tots: 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4…
Hajar: Això no és allò de? i amb un dit dibuixa a l’aire el símbol d’una arrel

Professor: Què en penseu? És l’arrel quadrada?


Molts alumnes afirmen que és elevar al quadrat. El professor demana que posin una nova columna a la taula utilitzant la representació en forma de potència.


costat    àrea     àrea = costat2


2
4
223
9
324
16
425
25
52


Professor: “Representeu les dades de la taula en un gràfic. A l’eix horitzontal poseu els increments del costat i a l’eix vertical els increments de làrea. Una vegada ho tingueu, intenteu esbrinar quina mena de línia és”

L’alumnat ho va fent, alguns amb ajuda del professor, i s’adonen de seguida que la línia no és,
com habituament, una recta sinó una corba estranya. Demanen si està ben fet…

Una vegada feta a mà, se’ls demana que representin el mateix amb Geogebra (apareix la
paràbola sencera i genera noves preguntes en l’alumnat més competent)

Podem, finalment, establir una comparació entre situacions lineals i proporcionals, i situacions quadràtiques.

A1: Per què surten dues branques en el Geogebra? A mi mha sortit una branca a la
llibreta...

A2: És com un mirall, hi ha valors a dreta i esquerra” A1: No ho entenc


A2: Un mirall, tant podem elevar al quadrat els positius com els negatius” A3:Però llavors, si fos com un mirall, també hauria d’anar cap avall
...

A4: Amb els quadrats, no pot ser avallP: I si no fossin quadrats?
A4: Podem elevar el costat al cub...P: ·Què ens sortirà?
A4: Una branca aniamunt i l’altra anirà avall


Valors d'Y
10


5


0

 
-5                         0                          5


Professor: Hi ha altres situacions que es resolen amb aquesta relació

Poden buscar-les a Internet. També se’ls anima a què inventin una situació problemàtica que
es resolgui amb aquesta relació.Tercer exemple: L’ull dhorus i linfinit
Es presenta l’ull d’Horus en una clase de 1r d’ESO. Es demana que es fixin en les fraccions que

 
hi apareixen. Hi ha alguna relació entre elles?

S’adonen de la relació entre les fraccions, i cal aclarir quines són el doble o la meitat de quines. Posteriorment, es planteja què creuen que donarà la suma de totes elles: alguns alumnes intueixen que donarà 1.

P: Suma les fraccions representades a l’ull d’Horus”

Passa alguna cosa No dóna 1. Intenten sumar una meitat de l’última fracció, discuteixen la fracció que segueix, acorden que és 1/128

Abans que facin la prova de sumar el 128è, se’ls proposa que hi pensin un moment, que facin una previsió del què passarà.

Professor: Si afegim 1/128, aconseguirem arribar a l’ull sencer, a l1?” Rebeca: ... és infinit!!


Jaume: No arribarem, perquè ens faltarà un altre 128èP: I si afegim 1/256, arribem a 1?
Rebeca: No, mai arribarem, ho podem fer tantes vegades com vulguem, no hi arribarem mai:
és infinit”Hem d’ensenyar a dialogar a l’aula de matemàtiques?
Freire (1997) afirmava que a dialogar, se n’aprén. Dialogar implica una disciplina força exigent: cal escoltar, i cal parlar. Totes dues accions són complexes i cada persona les viu de maneres molt diferents. A més, cal saber centrar-se en un problema definit i concret. Tenia raó Freire: des de l’aula de matemàtiques (no solament des d’aquesta aula, però és molt important per a l’aprenentatge matemàtic que també des d’ella) hem d’ajudar a l’aprenentatge del diàleg.

Tanmateix, Flecha (1997) i altres han insistit que un aprenentatge dialògic facilita que l’alumne prengui consciència del seu procés d’aprenentatge, metareflexiu. I això passa en un ambient en el que es va consolidant el pensament argumentatiu i crític.

Mesurar la superfície dalgunes illes gregues i comparar-lo

En el tema de la mesura de la superficie, a 1r dESO, sels planteja com mesurarien l’àrea algunes illes gregues que se’ls presenten en paper. Disposen, a la taula del professor, de fil de cosir, transparència amb una quadrícula, regles, compassos... i poden agafar qualsevol d’aquests materials si creuen que els poden ser dutilitat. No se’ls indica cap utilitat concreta per part del professorat. Treballen una estona, primer individualment, després en petits grups. Finalment, posada en comú.

Ferran: Jo crec que el paper quadriculat serveix per a posar-lo al damunt de l’illa i
comptar els quadrets

Edgard: I què fas quan un quadret terra i té aigua?”

Ferran: El que he fet jo ha estat comptar-los també

Josep: D’acord, però jo no estic d’acord amb en Ferran, aquest mètode és molt poc exacte. Jo crec que el que s’ha de fer és que si un quadret té la meitat de terra i la meitat d’aigua, cal ajuntar-lo amb un altre que tingui el mateix i així comptes un sol quadret

Ferran: No crec que hi hagi problema amb el meu mètode perquè si fas el mateix a
totes les illes es corregeix l’error i sortirà bé la comparació

Alba: Jo estic dacord amb en Josep, perquè si comptes l’aigua dels quadrets de la costa, la mesura de l’illa et sortirà més gran, i si ho fas a totes, doncs totes les mesures seran massa grans

Jaume: Jo estic dacord amb en Ferran. Això d’ajuntar trossets és poc exacte, perquè
(dibuixa a la pissarra un exemple) mai no saps quants trossetsde mar hi ha a cada quadret


Josep: Segueixo pensant que la meva proposta és millor, el que cal és agafar quadrets més petits quan arribes a la costa, i així la part que agafes de mar és molt petita

Edgard: Però, com comptaràs aquests quadrets petits? Com saps quina part són dels quadrets grans?

Toni: Jo també opino que serà molt complicat de comptar els quadrets més petits

Jaume: Només vull dir que ara he canviat d’opinió. El que ha proposat en Josep mha convençut. Recordo que per mesurar l’ampria de la classe, quan arribem al final i no hi  cap una passa, agafem, mitja passa, i un quart de passa i així. És el mateix amb els quadrets

Javier: Puc sortir a la pissarra?” (surt i fa dibuixos sobre com fer quadrets més petits i comptar-los) Tenim els quadrets grans que tenen terra. Ara arribem a la costa i passa això (dibuix de quadrets amb mar) Ara agafem el quadret i el partim en quatre parts, per exemple. Ja deixem molt de mar fora i la mesura és molt més exacta

Es nota a la classe un moviment de confirmació del que diu en Javier. Discuteixen sobre com aplicar aquest mètode de fer-ne quadrets de costat més petit i de com comptar-los.

El professor intervé per mostrar com es fan les subdivisions del quadret inicial en el sistema mètric decimal: un dm2  conté 100 cm2, etc. Llavors intervé l’Esther:

Esther: Ai és aicom la forma fractal, que vam estudiar, oi?

Esther: 3 suspensos en el primer trimestre, suspeses les matemàtiques, habitualment  poca participació... Recorda i connecta amb el que han treballat mesos abans, les formes i la funció que fan a la natura i a la societat. Una de les formes estudiades fou la forma fractal.


Dialogar a laula obre moltes possibilitats
Si desitgem que els nostres alumnes ordenin el seu pensament i argumentin les seves opinions quan els ho proposem, cal que se’ls demani sistemàticament que justifiquin les seves respostes, i que comentin les respostes dels altres. Daquesta manera s’anirà establint el costum de pensar en els arguments sempre que s’arriba a una solució.

Una vegada s’han establert alguns debats a l’aula, l’alumnat arriba a comprendre fins a quin punt el treball col·laboratiu pot ajudar en lexploració i solució de problemes matemàtics. En les situacions de treball en petit grup posteriors a aquests debats es pot observar una millora en la relació col·laborativa de molts i moltes alumnes, que han comprès millor que abans quines intervencions en l’equip donen bons resultats.

Respecte del professorat, convé estar més pendent de la utilització del diàleg per implicar l’alumnat en el pensament matemàtic que de tractar dobtenir ràpidament respostes correctes. El camí pel qual l’alumnat arribi a les respostes correctes pot ser la diferència entre aconseguir un nivell alt, connectiu i reflexiu, o un nivell baix, purament reproductiu.


També es pot observar una millora en levolució de les representacions de l’alumnat2, que
s’explica per la negociació de significats que s’estableix a l’aula en els debats entre iguals.

D’altra banda, quan el professor o la professora escolta les aportacions de l’alumnat hi pot haver un canvi en la seva manera de veure algun aspecte de l’aprenentatge dels seus alumnes. La millor manera de conèixer com pensa un alumne consisteix en el fet que produeixi algun tipus de missatge oral o escrit, que ens doni pistes del recorregut de les seves idees sobre el problema plantejat. Aquesta ruta mental ens pot ajudar a descobrir com donar suport en el punt adequat i preparar la bastida per ajudar-lo a avançar.El diàleg a l’aula, connectat amb el tractament de l’error i l’atenció
a la diversitat
La forma d’interaccionar més habitual en el tracte entre persones és el diàleg. Parlar, escoltar, decidir si estàs dacord o no amb el que escoltes, criticar, donar suport, argumentar... Habermas (1987) afirma, en la seva teoria de la competència comunicativa, que totes les persones són capaces de comunicar-se i generar accions. Per tant, cal que a l’aula de matemàtiques tingui tothom oportunitats de posar en pràctica aquestes habilitats comunicatives. I aquest diàleg que produeix aprenentatge és capde transformar les relacions entre les persones i el seu entorn. No és aquest un dels objectius fonamentals de l’educació, en general, i de l’educació matemàtica, en particular?

Si, com afirma Goffman (1970), les persones actuen i construeixen la realitat en funció de les regles del context i de les expectatives dels altres, resulta essencial que el professorat mostri una actitud de respecte i dinterès vers les opinions que l’alumnat defensi a classe de matemàtiques, destacant especialment aquelles opinions basades en argumentacions sòlides (equivocades o no) que apareguin en el diàleg promogut per la proposta del professorat. De la mateixa manera, els estereotips a classe influeixen lalumnat, i per fer una correcta atenció
de les diversitats que són presents en qualsevol grup classe3, caldrà que el diàleg estigui
present de forma habitual, promovent, entre d’altres, hàbits de correcció, respecte als errors de companys i companyes, crítica argumentada de les opinions amb les que no estem d’acord, ordre en les intervencions, tancament de les discussions amb una conclusió que hem de recollir de forma escrita.

Per anar construint un aula inclusiva haurem descoltar tothom i discutir totes les aportacions. No importa qui les fa, totes mereixen la nostra atenció, sense fer cap cas de les etiquetes habituals.
La idea forta és que totes les persones saben matemàtiques, poden aprendre
matemàtiques i poden comunicar les seves idees als altres. El procés d’aprenentatge inclou


2  En el capítol titulat Teacher-researchers and encultured negotiation of meanings del Handbook of mathematics Teaching Research (2008), esmentat a la bibliografia hi ha exemples de situacions d’aula en els que es pot veure aquesta evolució de les representacions i la corresponent anàlisi.

3  En el meu llibre Matemáticas para todos. Enseñar en un aula multicultural”, esmentat a la bibliografia, es pot trobar un extens anàlisi i algunes propostes per afrontar el repte de la diversitat a l’aula de matemàtiques.


necessàriament reflexionar, prendre posició, i contrastar: l’error forma part d’aquest procés i de l’error n’aprenem si som capaços d’analitzar-lo i repensar el camí seguit.


Xavier Vilella Miró

Bibliografia

Alrѳ, H., Skovmose, O (2003): Dialogue and learning in Mathematics Education. Intention, Reflexions, Critique. Mathematics Education Library. Kluwer, Dordrecht

Bishop, A.J. (1999): Enculturación Matemática. La Educación Matemática desde una perspectiva multicultural. Temas de Educación. Pais, Barcelona.

Burgos, S., Domínguez, M., Rojas, F.J., Planas, N., Vilella, X. (2006): La participación en el aula de matemáticas” Aula de Innovación Educativa, núm. 232, pp. 49-62

Euclides Filosofo: Los seis libros primeros de la Geometria de Euclides, traducción de Rodrigo
Zamorano en 1576. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 1999

Flecha, R. (1997): Compartiendo Palabras. Barcelona: Paidós. Freire, P. (1997): A la sombra de este árbol. El Roure, Barcelona.
Goffman, E. (1970): Ritual de la interacción. Tiempo Contemporaneo, Buenos Aires.

Gorgorió, N.; Planas, N.; Vilella, X.(2002): Inmigrant children learning mathematics in mainstream schools. Capítol 2 a Transitions Between Contexts of Mathematical Practices, editat per Guida d’Abreu, Alan J. Bishop i Norma Presmeg. Mathematics Education Library. Kluwer, Dordrecht.

Habermas, J. (1987): Teoría de la acción comunicativa. Tomos I y II Madrid: Taurus.

Planas, N., Gorgorió, N. (2004): Interacción, negociación y diálogo en el aula de matemáticas
Aula de Innovación Educativa, núm. 132, pp. 22-26.

Skovmose, O. (1994): Towards a Philosophy of Critical Mathematics Education. Mathematics
Education Library. Kluwer, Dordrecht

Vilella, X., Giménez, J. (2008): Teacher researcher amb encultured negotiation of meanings” In
Bronislaw Czarnocha (Ed.) Handbook of Mathematics Teaching Research: Teaching Experiment
A tool for Teacher-Researchers. University of Rzeszów. Kraków.

Vilella, X. (2007): Matemáticas para todos. Enseñar en un aula multicultural. Cuadernos de
Educación, núm. 53. ICE-UAB, HORSORI, Barcelona.