La cooperativa Manuprimavera es posa en marxaCEIP Sa Graduada. Sa Pobla
Tot va començar un dia en què les mestres ens varen proposar posar en pràctica un projecte anomenat " ESCOLES EMPRENEDORES ". Ens varen dir que aquest projecte consistia bàsicament a formar i posar en marxa una empresa de la qual nosaltres seríem els socis i per tant els protagonistes i responsables de la seva constitució, el seu funcionament i els seus resultats. Ens varen explicar que seria un projecte que implicaria posar en pràctica tots els coneixements adquirits en les diferents àrees a partir de situacions reals i que requeria d'una actitud responsable i participativa per part de tots els socis. De seguida ens va semblar una projecte interessant i vàrem acceptar la proposta. 
El primer que haguérem de decidir era quin tipus d'empresa ens agradaria formar. Hi havia dues opcions: una societat o una cooperativa. I tots i totes ens vàrem demanar:  Quina diferència hi ha?  I ens varen aclarir que:
 - en una societat hi ha un propietari que és el que aporta tot el capital i per tant és el que comanda, el que pren totes les decisions i es queda amb els beneficis i tots els altres són treballadors que fan feina per ell i reben un sou.
 - en una cooperativa tots els socis i sòcies són propietaris de l'empresa, aporten un capital i tots i totes són responsables de l'empresa, es fan assemblees on es prenen decisions conjuntes i els beneficis es reparteixen entre tots/es.
Vàrem decidir que ens agradaria formar una COOPERATIVA.
ELECCIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU
Per posar en marxa la nostra cooperativa el primer que havíem de fer era elegir els membres de l’Equip Directiu: president, secretari i tresorer.
Els interessats presentaren les candidatures i el elegits foren :
    PRESIDENTA: Maria del Mar
                                                                           SECRETARI: Xisca
                                                                           TRESORER: Jaume Crespí

Però, a part de les funcions que havien d'assolir els membres de l'equip directiu, en el funcionament d'una empresa hi ha moltes més funcions a dur a terme: de disseny, de publicitat, de productivitat, ...
Així, tots els que no es varen presentar com a membres de l'equip directiu varen pensar per quines de les altres funcions es veien més capacitats.

                      NOM I LOGO DE LA COOPERATIVA
I com ens coneixeran com a cooperativa? … Això ens va fer pensar que necessitaríem un nom propi que ens identifiqués com a cooperativa. Però de noms n’hi ha tants! Pot ser abans de decidir el nom hauríem de pensar quins productes ens agradaria produir per tal que aquest nom tingués relació amb les productes que vendríem.
Entre tots decidírem que ens agradaria elaborar i vendre accessoris i objectes de decoració adornats amb imatges i colors alegres que representessin la primavera en base al fet que el mercat es duria a terme el mes de maig.
Va arribar el moment de fer propostes i el nom més votat va esser: MANUPRIMAVERA.

I tot nom va acompanyat d’un LOGO. Primer vàrem parlar de les característiques que havia de tenir el Logo (ha de cridar l’atenció, ha de tenir relació amb l’activitat de l’empresa ) i després cada soci i sòcia en va dissenyar un. Totes les propostes varen esser molt originals i atractives. Es va fer una votació individual i el guanyador va esser el que havia dissenyat en Jaume Crespí.

   

DOCUMENTS NECESSARIS PER FORMALITZAR L’EMPRESA
Molt bé, ja havíem avançat en la creació de la nostra cooperativa: teníem els socis, sabíem a què ens volíem dedicar i havíem decidit el nom i el logo.
Quin era el pròxim pas? L’elaboració dels documents oficials:
-      L’acta de constitució (dades de l’empresa: nom, domicili, número de socis, aportació de capital de cada soci, signatura de cada soci).
-          Els estatuts (normes que regulen el funcionament de l’empresa, drets i deures dels socis ).
-          La fitxa de registre de cada soci
-          La declaració censal ( CIF de l’empresa )
Ens vàrem posar en marxa amb aquesta tasca...
TALLER DE DISENY
 Havíem de definir exactament el que volíem produir. La nostra idea inicial era produir accessoris i objectes de decoració adornats amb temes primaverals però ara havíem de concretar, havíem de decidir quins productes dissenyar. Cercàrem idees per Internet i en llibres de manualitats i alguns socis dugueren mostres de productes fets a casa i després, per parelles, varen haver de fer un disseny del producte que ens agradaria produir especificant el material.
 
 

Arribàrem a la conclusió que el materials bàsics per a la producció eren: feltre, agulles, fil, cola d’aferrar, vernís, botons, tul, cartolines, retoladors, anelles, capses i torcaboques de paper decorats.
APORTACIÓ DE CAPITAL INICIAL
Per a comprar tot aquest material necessitaríem doblers. Havia arribat el moment de l’aportació del CAPITAL per part de cada soci (3 euros /soci).
 
El  tresorer va esser l’encarregat de  replegar els doblers aportats per cada soci així com d’enregistrar totes les aportacions en el  LLIBRE COMPTABLE i va signar el rebut que justificava que el soci havia pagat.
Cada vegada que es comprava  material necessari el tresorer havia d’enregistrar les despeses en el llibre comptable i guardar totes les factures presentades. Tot havia de quadrar!!
TALLER DE PRODUCCIÓ.
Es formaren diferents tallers...
 
    


SOL.LICITUD DEL PERMÍS DE VENDA EN EL MERCAT DE PALMA
I va arribar el dia d’anar a cercar el permís a l’Ajuntament de Palma. Els encarregats de fer-ho eren els tres membres de l’Equip Directiu. Els vengueren a cercar amb un autocar i en arribar a Palma es dirigiren cap a l’Ajuntament allà on ens esperava el batle de Palma, en senyor Mateu Isern.
 
Va esser molt emocionant!

Una vegada fabricats tots els productes vàrem iniciar el taller de CONTROL DE QUALITAT.  Revisàrem tots i cada un dels productes . Haguèrem de retocar o refer-ne alguns perquè consideràrem que eren defectuosos i així no es podien vendre.
S’acostava el gran dia i encara ens quedaven pendents algunes coses importants:
-          DECIDIR EL PREU FINAL DELS PRODUCTES:
Utilitzàrem una graella:
PREU DELS PRODUCTES
PRODUCTE
Cost del material
Ma d'obra
Marge de benefici
PREU FINAL
collars
0'25
1
1'25
2'50
      -  TALLERS DE PREPARACIÓ DEL MATERIAL NECESSARI PEL DIA DE VENDA:
-          Envoltoris.
-          Decoració de la taula.
-          Cartell anunciatiu de la promoció: Comprant dos productes un punt de llibre gratis.
-          Col.locació dels productes.
-          Anotació dels preus dels productes.
-          Quadrícula per enregistrar tots els productes que es  venen.
-          Llistat de material necessari per al dia de la venda: tisores, calculadora, ...
Mural per decorar la nostra taula:
    
Cartell anunciatiu de la promoció:
 
Sobres amb el nom i el logo de la nostra cooperativa:
       
Preus i com organitzar la paradeta:            
Enregistrament de les vendes:
PRODUCTE
PREU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
clauers
2’50pulseres
2’50Una vegada teniem la paradeta montada dins la classe vàrem fer un simulacre de manera que n’hi havia tres que eren venedors i havien d’atendre els clients:
 
I ara només ens queda esperar que arribi el dia 22 de maig per a poder dur a terme el que tanta il.lusió ens fa, anar a vendre en el mercat de Palma!
I què farem amb les beneficis obtinguts?
1r: cada soci recuperarà la seva inversió inicial.
2n: un 10% anirà destinat a l’obra social “Es Grif” de Sa Pobla.
3r: amb el que ens quedi organitzarem una activitat lúdica.