Leonardo CEPA Francesc de Borja Moll


No t’has plantejat mai gaudir de l’experiència de viatjar a l’estranger i realitzar les pràctiques del teu cicle formatiu?

Doncs, al CEPA Francesc de Borja Moll d’Inca tendràs l’oportunitat de fer-ho gràcies al suport de l’ OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos). Des de l’any 2006, els nostres alumnes han sortit a l’estranger a completar part de les pràctiques de la seva formació. El primer país que va rebre els nostres estudiants va ser Finlàndia. A partir de l’any 2010 es va afegir Itàlia, i, aquest curs 2012/13, comptam amb una nova destinació: Alemanya.

Els alumnes dels cicles formatius de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria i els d’Atenció a Persones en Situació de Dependència del nostre centre tenen la possibilitat de fer pràctiques a hospitals i residències a aquests països.

Enguany, han participat un total d’onze estudiants: Sis han anat a Finlàndia, a una residència de majors i a un hospital geriàtric. Tres han estat a Itàlia, a un hospital pediàtric; i, dues alumnes, a Alemanya, a un hospital neuropsiquiàtric.

Tots els participants han rebut una beca concedida per l’OAPEE amb fons europeus per finançar-se el viatge, l’estada i la manutenció. A la seva tornada, han expressat la seva enorme satisfacció per les irrepetibles  vivències, tant a nivell personal com professional, i recomanen a tothom que aprofitin aquesta oportunitat.