Projecte de creació de l'espai artístic

(Publicat a Cantabou #38, juny 2015)

 

Irene Jiménez Alomar
EI S'ESTOL DEL REI EN JAUME. PORT D'ALCÚDIA

Els espais de l'escoleta estan distribuïts en sis aules ubicades a la part esquerra de l'edifici. A la banda dreta trobam la sala múltiple, el menjador, la cuina, la sala de material, la sala de reunions i el despatx.
Quan vàrem decidir posar en marxa el projecte dels espais a les aules de 2 – 3 ens adonàrem que necessitàvem una sala per poder realitzar tallers de manipulació, pintura, etc. Per aquest motiu vàrem acordar convertir la sala de material en la d'Espai d'experiències; vàrem decidir posar “experiències” perquè ens semblava que artístic es referia més a art i pintura, i com dins aquest nou espai passarien moltes coses, hi hauria moltes sensacions i experiències (contes d'ombres, llums de colors, art, pintura, experiments...) per aquest motiu la vàrem anomenar Espai d'experiències.
Tot el material que es trobava dins aquesta sala ha estat distribuït en els rebosts (espai petit per guardar coses) de les aules, cada aula té un rebost, hi hem anat col·locant el material segons les necessitats dels infants en relació a l'edat, empren un tipus de material o un altre.
Un cop distribuït el material de la sala que havíem de reconvertir, hem preparat la sala a partir d'aquest criteris:
- Presentar objectes significatius.
- Un espai on l'infant es pugui moure de manera autònoma.
- Material al seu abast i organitzat de forma harmònica.
- Exposar a les parets el treball elaborat pels infants.
- Presentar a les famílies el que passa dins aquest espai mitjançant imatges.
- Un espai d'exploració i descobriment.
- Els materials no fungibles a l'abast dels infants i els fungibles en prestatges més alts.
Un cop organitzats els prestatges i armaris hem col·locat en el centre de la sala dues taules juntes que proporcionen l'espai suficient perquè l'infant estigui ample i es pugui moure lliurement.

Procés de canvi!
Com que aquest curs hem començat el projecte dels espais a principi de febrer, un cop l'equip tenia menys o més clar del que volem aconseguir amb aquesta metodologia i treballar el respecta dels infants, els seus interessos i es pugui sentir lliure dins les parets del centre.
Després de mirar imatges i visitar una escoleta de la nostra empresa que ja ho havia posat en marxa, vàrem iniciar la distribució de les aules per espais, seria el moments de portes obertes entre les dues aules de 2 – 3 anys, ja que a una aula hi havia uns espais (construcció, safates ...) i a l'altre aula uns altres (disfresses, de la casa, contes...). El dies de portes obertes, quan els infants poden jugar lliurement, serien dos dies, aquest curs, ja que els altres dies tenien una altra programació ja establerta, que es podrà anar modificant a mesura que anam assolint els canvis com equip.

Quan van els infants a l'espai d'experiències?
Els dos dies que hi ha “portes obertes” i els infants poden jugar lliurement pels espais de les dues aules, en petit grup anam a l'espai d'experiències. En principi els dimecres i dijous, hem decidit que cada setmana hi anirà un dels tutors i jo i anirem rotant. Ens coordinarem per planificar els tallers o experiències que es duran a terme dins aquest espai.
L'objectiu és que l'assistència en aquest espai sigui de forma voluntària pels infants, és a dir, l'adult anirà a les aules i proposarà “Qui vol venir a l'espai d'experiències?” i els infants que vulguin venir aniran amb l'adult, amb un grup de sis infants, per poder desenvolupar l'activitat de manera tranquil·la i poder entendre cada infant.
Un cop reflexionat aquest objectiu, pensàrem que els infants aquest curs encara no estan habituats a treballar amb aquesta dinàmica, per aquest motiu calia pensar com fer que els infants coneguin l'espai de les experiències. Hem decidit que durant aquest primers dos mesos passaran tots els infants per l'espai, en petits grups de sis que l'adult tria, a fi que tots es puguin fer una idea del que passarà quan un adult entri dins les aules i senti “Qui vol venir a l'espai d'experiències?” sàpiguen on van.
Hem decidit que cada dia de portes obertes passaran 18 infants per l'espai d'experiències, en tres grups de sis cada grup, en un temps determinat, entre les 10'45 i les 11'45 han d'haver passat els 18 infants per l'espai. Durem un registre mitjançant una llista per saber els que han assistit i també un model de programació (adjunt) que hem elaborat per enregistrar les propostes que duim a terme.
Aquests dos dies, dimecres i dijous, que assisteixen a l'espai d'experiències, l'activitat o taller serà el mateix, així els 36 infants de les dues aules podran gaudir de la mateixa experiència.

Experiència!
La primera experiència dins la sala la vaig proposar jo, així que el matí vaig preparar la sala i a l'hora que havíem acordat, vaig anar a cercar el primer grup de sis infants. Entram a la sala i comença l'experiència amb tempera, pinzells, tubs de paper higiènic.
A mesura que es van engrescant amb l'activitat me'n tem que hi ha infants que volen més i d'altres que amb el temps que havíem establert ja han acabat el que estaven fent; així que, quan demano qui ha acabat i vol rentar-se les mans, només tres em contesten, la resta diu que encara no ha acabat. Això no estava pensat, així que decideixo rentar les mans als infants que ja han decidit acabar i els que volen seguir segueixen. Uns tornen a l'aula i d'altres queden, així que ja no vaig a cercar sis infants més, sinó que uns van i d'altres vénen, intentant que dins l'espai no hi hagués més de set infants; uns estigueren més de 20 minuts i d'altres als deu minuts havien acabat.
Hi havia harmonia dins les sala, uns parlaven i d'altres estaven ben concentrats. També un altre aspecte que va sorgir es que el taller o activitat no ha de tenir continuïtat d'un dia per un altre, ja que els infants només passen un dia, si fas alguna activitat de pintar amb tempera, s'ha d'eixugar per al dia següent retallar o aferrar, no ho pots fer; així que vaig decidir que dimecres i dijous tots pinten i divendres en petits grups de 3 acabar l'activitat per poder portar a casa l'experiència!